nyheter 1

Isolering av antikoagulerende og fibrinolytiske komponenter fra Agkistrodon acutus gift

Separasjon av antikoagulerende og fibrinolytiske komponenter fra Agkistrodon acutus gift og deres effekter på koagulasjonssystemet

Mål: Å studere effekten av renset trombin som enzym og plasmin fra Agkistrodon acutus gift på blodkoagulasjonssystemet

Metoder: Trombinlignende enzym og plasmin ble isolert og renset fra giften til Agkistrodon acutus ved DEAE Sepharose CL-6B og Sephadex G-75 kromatografi, og deres effekter på koagulasjonssystemindeksene ble observert gjennom in vivo eksperimenter.Resultater: Trombinlignende enzym og plasmin ble isolert fra giften til Agkistrodon acutus, og deres relative molekylvekter var henholdsvis 39300 og 26600. Både trombinlignende enzym og plasmin fra Agkistrodon acutus-gift kan betydelig forlenge koagulasjonstiden for fullblod, delvis aktivert protrombin. tid, trombintid og protrombintid, og redusere innholdet av fibrinogen, men effekten av trombinlignende enzym er sterkere, mens plasmin viser antikoagulerende effekt bare ved en større dose, og kombinasjonen av de to er bedre enn engangsbruk

Konklusjon:

Trombinlignende enzym og plasmin fra Agkistrodon acutus gift har en effekt på blodkoagulasjonssystemet hos dyr, og kombinasjonen av de to har åpenbar antikoagulerende effekt

36


Innleggstid: 10. mai 2023